Adequació pista de Pàdel

Projecte d’Adequació de la pista de Pàdel de la comunitat de veïns de la Avinguda d’Egara 81-91 de Sant Quirze del Vallès.

Promotor

Pressupost

Superfície construïda

Any inici de construcció

Contractista

Nivell d’intervenció

Comunitat de veïns

19.448,11€

220m2

2016

La claraboia Disseny, S.L.

Direcció d’Execució d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut

Promotor

Comunitat de veïns

Pressupost

19.448,11€

Superfície construïda

220m2

Any inici de construcció

2016

Contractista

La claraboia Disseny, S.L.

Nivell d’intervenció

Direcció d’Execució d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut

procés d'obraconstructiu