Badalona

15 Habitatges, 6 locals i 118 places d’aparcament

Promotor

Pressupost

Superfície construïda

Any inici de construcció

Contractista

Nivell d’intervenció

Revelation Systems, S.L.

10.500.000,00€

20.702,62m2

2016

ACSA- Sorigué

Direcció d’Execució d’Obra

Promotor

Revelation Systems, S.L.

Pressupost

10.500.000,00€

Superfície construïda

20.702,62m2

Any inici de construcció

2016

Contractista

ACSA- Sorigué

Nivell d’intervenció

Direcció d’Execució d’Obra

procés d'obraconstructiu