Barberà del Vallès

104 Habitatges i places d’aparcament

Promotor

Pressupost

Superfície construïda

Any inici de construcció

Contractista

Nivell d’intervenció

Property Domain, S.L.

10.344.257,80 €

17.286,87 m2

2019

Construccions ALTAYÓ, S.L.

Direcció d’Execució d’Obra

Promotor

Property Domain, S.L.

Pressupost

10.344.257,80 €

Superfície construïda

17.286,87 m2

Any inici de construcció

2019

Contractista

Construccions ALTAYÓ, S.L.

Nivell d’intervenció

Direcció d’Execució d’Obra

procés d'obraconstructiu