Camp de futbol de Sant Quirze del Vallès

REPARACIÓ DEL MUR PERIMETRAL I ADEQUACIÓ DEL PAVIMENT DEL CAMP DE FUTBOL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Promotor

Pressupost

Superfície construïda

Any inici de construcció

Contractista

Nivell d’intervenció

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

177.425,40

480,50 m2

2019

CospLaan Obras y Servicios Laanit, S.L.

Redacció de projecte, Direcció d'Obra i Coordinació de Seguretat i Salut

Promotor

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Pressupost

177.425,40

Superfície construïda

480,50 m2

Any inici de construcció

2019

Contractista

CospLaan Obras y Servicios Laanit, S.L.

Nivell d’intervenció

Redacció de projecte, Direcció d'Obra i Coordinació de Seguretat i Salut

procés d'obraconstructiu