Casa IT – Sabadell

Execució de casa unifamiliar entre mitgeres.

Promotor

Pressupost

Superfície construïda

Any inici de construcció

Contractista

Nivell d’intervenció

Particular

240.007,38€

327,77m2

2019

-

Direcció d’Execució d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut

Promotor

Particular

Pressupost

240.007,38€

Superfície construïda

327,77m2

Any inici de construcció

2019

Contractista

-

Nivell d’intervenció

Direcció d’Execució d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut

procés d'obraconstructiu