Casal Font d’En Fargues

Rehabilitació Font d’En Fargues com a Casal.

Promotor

Pressupost

Superfície construïda

Any inici de construcció

Contractista

Nivell d’intervenció

BIMSA

3.152.690,52€

1.710,76m2

2011

Faus

Ajudant de Direcció d’Execució

Promotor

BIMSA

Pressupost

3.152.690,52€

Superfície construïda

1.710,76m2

Any inici de construcció

2011

Contractista

Faus

Nivell d’intervenció

Ajudant de Direcció d’Execució

procés d'obraconstructiu