CEIP – Sant Miquel – Castellgalí

Execució del CEIP Sant Miquel a Castellgalí.

Promotor

Pressupost

Superfície construïda

Any inici de construcció

Contractista

Nivell d’intervenció

Generalitat de Catalunya

2.525.431,03€

2.227,20m2

2007

Direcció d’Execució

Promotor

Generalitat de Catalunya

Pressupost

2.525.431,03€

Superfície construïda

2.227,20m2

Any inici de construcció

2007

Contractista

Nivell d’intervenció

Direcció d’Execució

procés d'obraconstructiu