CEIP –Terra Nostra – Olost

Execució del CEIP Terra nostra a Olost

Promotor

Pressupost

Superfície construïda

Any inici de construcció

Contractista

Nivell d’intervenció

Generalitat de Catalunya

2.687.423,28 €

2.457,27 m2

2007

PRHOSA

Direcció d’Execució

Promotor

Generalitat de Catalunya

Pressupost

2.687.423,28 €

Superfície construïda

2.457,27 m2

Any inici de construcció

2007

Contractista

PRHOSA

Nivell d’intervenció

Direcció d’Execució

procés d'obraconstructiu