Deconstrucció Manlleu

Deconstrucció de les finques num 26, 28 i 30 del Batlle Garcia Estrada i dels aparcaments

Promotor

Pressupost

Superfície construïda

Any inici de construcció

Contractista

Nivell d’intervenció

INCASOL

645.058,25 €

3.195,46 m2

2015

Control&Demeter

Direcció d’Execució d’Obra

Promotor

INCASOL

Pressupost

645.058,25 €

Superfície construïda

3.195,46 m2

Any inici de construcció

2015

Contractista

Control&Demeter

Nivell d’intervenció

Direcció d’Execució d’Obra

procés d'obraconstructiu