Edifici Judicial – El Prat de Llobregat

Execució de l’edifici judicial a El Prat de Llobregat.

Promotor

Pressupost

Superfície construïda

Any inici de construcció

Contractista

Nivell d’intervenció

Gestió Infraestructures

4.714.099,56€

5.733m2

2007

UTE Jutjats del Baix Llobregat (Proinosa, Tau Icesa, Riera)

Direcció d’Execució d’Obra

Promotor

Gestió Infraestructures

Pressupost

4.714.099,56€

Superfície construïda

5.733m2

Any inici de construcció

2007

Contractista

UTE Jutjats del Baix Llobregat (Proinosa, Tau Icesa, Riera)

Nivell d’intervenció

Direcció d’Execució d’Obra

procés d'obraconstructiu