Esplugues de Llobregat – Finestrelles Fase I

27 habitatges i aparcaments

Promotor

Pressupost

Superfície construïda

Any inici de construcció

Contractista

Nivell d’intervenció

Milenium Meridian, S.L.

4.330.160,80€

8.274,15m2

2017

ACSA- Sorigué

Direcció d’Execució d’Obra

Promotor

Milenium Meridian, S.L.

Pressupost

4.330.160,80€

Superfície construïda

8.274,15m2

Any inici de construcció

2017

Contractista

ACSA- Sorigué

Nivell d’intervenció

Direcció d’Execució d’Obra

procés d'obraconstructiu