El nostre equip està format per:

PATRÍCIA CIFUENTES CORVILLO

Arquitecta tècnica, Màster en Project Management i Postgrau de Seguretat i Salut.

NATALIA BARRIS PEÑA

Enginyera tècnica d’obres públiques, especialitzada en construccions civils.

PATRÍCIA CIFUENTES CORVILLO

Arquitecta tècnica, Màster en Project Management i Postgrau de Seguretat i Salut.

NATALIA BARRIS PEÑA

Enginyera tècnica d’obres públiques, especialitzada en construccions civils.

Els nostres col·laboradors:

GEORGINA VIRGILI PASCUAL

Enginyera tècnica d’obres públiques, calculista d’estructures i Arquitecta tècnica.

XAVI PIE ARQUÉS

Arquitecte tècnic i màster en project management.

Josep-Auge

JOSEP AUGÉ ANGUITA

Arquitecte tècnic, coordinador de seguretat en obra pública i privada. Formador a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i membre de la Comissió de Seguretat i Salut del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.

GEORGINA VIRGILI PASCUAL

Enginyera tècnica d’obres públiques, calculista d’estructures i Arquitecta tècnica.

XAVI PIE ARQUÉS

Arquitecte tècnic i màster en project management.

Josep-Auge

JOSEP AUGÉ ANGUITA

Arquitecte tècnic, coordinador de seguretat en obra pública i privada. Formador a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i membre de la Comissió de Seguretat i Salut del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.

Alumnes que ha fet les pràctiques amb nosaltres:

RAMON ILLAN SALAS

Estudiant en ETSAV a la UPC. Va realitzar les pràctiques amb nosaltres des del juliol de 2018 fins a març de 2019.

IVAN GUERRERO BARRABÉS

Tècnic superior en projectes d’edificació i rehabilitació. Va començar a fer les pràctiques amb nosaltres el desembre de 2020.

RAMON ILLAN SALAS

Estudiant en ETSAV a la UPC. Va realitzar les pràctiques amb nosaltres des del juliol de 2018 fins a març de 2019.

IVAN GUERRERO BARRABÉS

Tècnic superior en projectes d’edificació i rehabilitació. Va començar a fer les pràctiques amb nosaltres el desembre de 2020.