Rehabilitació Finca Carrer Amargós de Barcelona

Projecte actuació mitgeres, coberta i pati de llums a la finca ubicada al carrer Amargós 10 de Barcelona .

Promotor

Pressupost

Superfície construïda

Any inici de construcció

Contractista

Nivell d’intervenció

Comunitat de veïns

34.900,00€

246,76m2

2020

Idea Reforma

Direcció d’Execució d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut

Promotor

Comunitat de veïns

Pressupost

34.900,00€

Superfície construïda

246,76m2

Any inici de construcció

2020

Contractista

Idea Reforma

Nivell d’intervenció

Direcció d’Execució d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut

procés d'obraconstructiu