Rehabilitació Finca Carrer París de Barcelona

Projecte de condicionament del pati de llums de la finca ubicada al carrer París 179-181 de Barcelona.

Promotor

Pressupost

Superfície construïda

Any inici de construcció

Contractista

Nivell d’intervenció

Comunitat de veïns

57.732,54€

456,16m2

2017

Construcciones y Reformas 89, S.L.

Direcció d’Execució d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut

Promotor

Comunitat de veïns

Pressupost

57.732,54€

Superfície construïda

456,16m2

Any inici de construcció

2017

Contractista

Construcciones y Reformas 89, S.L.

Nivell d’intervenció

Direcció d’Execució d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut

procés d'obraconstructiu