Sabadell – Can Gambús

26 habitatges, local i aparcaments

Promotor

Pressupost

Superfície construïda

Any inici de construcció

Contractista

Nivell d’intervenció

Metrollar, S.L.

3.973.971,05 €

5.391,73 m2

2020 - 2022

Ferré Constructora, S.L.

Direcció d’Execució d’Obra

Promotor

Metrollar, S.L.

Pressupost

3.973.971,05 €

Superfície construïda

5.391,73 m2

Any inici de construcció

2020 - 2022

Contractista

Ferré Constructora, S.L.

Nivell d’intervenció

Direcció d’Execució d’Obra

procés d'obraconstructiu