Sant Boi de Llobregat

32 habitatges i 57 places d’aparcament

Promotor

Pressupost

Superfície construïda

Any inici de construcció

Contractista

Nivell d’intervenció

BestAdvisros 4 you, S.L.

3.277.492,47 €

6.335,15 m2

2017

ACSA- Sorigué

Direcció d’Execució d’Obra

Promotor

BestAdvisros 4 you, S.L.

Pressupost

3.277.492,47 €

Superfície construïda

6.335,15 m2

Any inici de construcció

2017

Contractista

ACSA- Sorigué

Nivell d’intervenció

Direcció d’Execució d’Obra

procés d'obraconstructiu